Showing all 3 results

Giá: 2.7 tỷ
  • 96.72m²
  • 1 PN
  • 2 WC
Quận 7
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
  • Số căn hộ: 3.748
  • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
3