Danh sách Khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên năm 2023

Chia sẻ tin này:

Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên được cập nhật năm 2023 bao gồm các khu công nghiệp đang hoạt động, đã có chủ trương đầu tư hạ tầng và các dự án khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư.

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ : đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Email: bqlkcn@hungyen.gov.vn
Điện thoại : 02213.942.862       Fax :  02213.942.927

Thông tin danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên
Thông tin danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

Khu công nghiệp Tân Dân

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 200 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 143 ha

Khu công nghiệp Kim Động

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 100 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 51 ha

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 300 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 214 ha

Khu công nghiệp Phố Nối A

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 688,94 ha. Trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là 486 ha

Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng

 • Vị trí: Thuộc địa bàn xã Lạc Hồng, Minh Hải, huyện Văn Lâm và phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 92,5 ha

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 121,81 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là 93 ha. Khu công nghiệp đã lấp đầy 100%

Khu công nghiệp Thăng Long II

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 525,7 ha, trong đó 345,2 ha đã đầu tư hạ tầng và lấp đầy; và 180,5 ha đang triển khai thực hiện

Khu công nghiệp Minh Quang

 • Vị trí: Thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 150 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 115 ha

Khu công nghiệp Minh Đức

 • Vị trí: Thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 198 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 136 ha

Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 1.988 ha, gồm: KCN sạch (143,08 ha – đã có chủ trương đầu tư), KCN số 1 (263,85 ha), KCN số 3 (159,71 ha – đã có chủ trương đầu tư), KCN số 4 (445 ha), KCN số 5 (192,64 ha – đã có chủ trương đầu tư), KCN Thổ Hoàng (250 ha) KCN số 6 (308,2 ha) và KCN số 7 (198,56 ha)

Khu công nghiệp Yên Mỹ

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 280 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 204 ha

Khu công nghiệp Yên Mỹ II

 • Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Quy mô: 313,5 ha, trong đó 97,5 ha đã đầu tư hạ tầng và lấp đầy và 216 ha đang triển khai thực hiện

Danh sách các dự án Khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư :

 • KCN Tiên Lữ – Kim Động – Ân Thi với quy mô 548,5 ha, tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng.
 • KCN Sala tại thị xã Mỹ Hào quy mô 392 ha, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng;
 • KCN – đô thị – dịch vụ Tân Á Đại Thành (huyện Ân Thi) quy mô 269 ha, tổng vốn đầu tư 3.363 tỷ đồng.
 • KCN Quang Vinh tại các xã Quang Vinh, Vân Du và Đào Dương (198 ha, 2.475 tỷ đồng);
 • KCN số 1, 4, 5, 6, 7 thuộc tổ hợp KCN đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt tại các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi (1.686 ha, 1.560 tỷ đồng);
 • KCN dịch vụ Chính Nghĩa – Phạm Ngũ Lão tại huyện Kim Động (200 ha, 2.500 tỷ đồng).
 • Mở rộng như KCN Yên Mỹ (Viglacera) giai đoạn 2 tại huyện Yên Mỹ (200 ha, 2.500 tỷ đồng);
 • KCN Minh Quang mở rộng ở thị xã Mỹ Hào (200 ha, 2.500 tỷ đồng).

Theo Duan24h.net

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Trả lời